PRVA SMENA (13.jul-20.jul) POPUNJENO!
DRUGA SMENA(20.jul-27.jul)
TREĆA SMENA (27.jul-3.avg)
 

PRIJAVA ZA PLAY VOLLEY CAMP 2017. (popunjava roditelj/staratelj)

INFORMACIJE O DETETU

INFORMACIJE O RODITELJU/STARATELJU

INFORMACIJE O SMENI

INFORMACIJE O PLAĆANJU

Cena Kampa iznosi 280.eur (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) PRVA RATA iznosi 80.eur i mora biti uplaćena nakon popunjavanja PRIJAVE. To je ujedno i rezervacija mesta na Kampu a preostali iznos može biti uplaćen odjednom,u celosti ili u ratama do 03.07.2017.godine. Ukoliko popunite prijavu a ne izvršite uplatu prve rate u roku od 14 dana,rizikujete da izgubite mesto na Kampu. Prva rata i preostali iznos se uplaćuju na račun Komercijalne banke AD Beograd br. 205-229678-45.

INFORMACIJE O ZDRAVLJU DETETA

Potvrđujem da su uneti podaci istiniti,da sam pročitao/la uslove uplate kao i da uplata prve rate mora biti izvršena u roku od 14 dana od dana popunjavanja prijave,kako bi prijava za Play Volley Camp bila potpuna i mesto na Kampu rezervisano.

Please wait...

Preuzmite prijavu  u pdf-u klikom na sliku ispod

Preuzmite saglasnost u pdf-u klikom na sliku ispod

Primer uplatnice na slici ispod