Loading...
Online prijava 2018-04-10T21:26:27+00:00
PRVA SMENA od 07.jula do 14.jula
DRUGA SMENA od 14. jula do 21.jula
 

PRIJAVA ZA PLAY VOLLEY CAMP 2018. (popunjava roditelj/staratelj)

INFORMACIJE O DETETU

INFORMACIJE O RODITELJU/STARATELJU

INFORMACIJE O SMENI

INFORMACIJE O PLAĆANJU

Cena Kampa iznosi 290eur (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) PRVA RATA iznosi 90eur, i mora biti uplaćena nakon popunjavanja prijave. To je ujedno i rezervacija mesta na Kampu, a preostali iznos može biti uplaćen odjednom u celosti ili u ratama do 01.07.2018. Ukoliko popunite prijavu a ne izvršite uplatu u roku od 14 dana rizikujete da izgubite mesto na Kampu. Celokupan iznos se uplaćuje na račun Komercijalne banke a.d. Beograd 205-229678-45.

INFORMACIJE O ZDRAVLJU DETETA

Potvrđujem da su uneti podaci istiniti,da sam pročitao/la uslove uplate kao i da uplata prve rate mora biti izvršena u roku od 14 dana od dana popunjavanja prijave,kako bi prijava za Play Volley Camp bila potpuna i mesto na Kampu rezervisano.

Please wait...

Preuzmite saglasnost u pdf-u klikom na sliku ispod

SKINITE SAGLASNOST U PDF-U

Primer uplatnice na slici ispod

UPLATNICA 2017